کارشناس اداری

تمام وقت

مهلت تا : چهارشنبه 8 اسفند 1397

رشته تحصیلی

مدیریت و یا سایر رشته های مرتبط

مدرک تحصیلی

کاردانی

صنعت

آرایشی و بهداشتی

جنسیت

مرد

سابقه کار

3-5 سال سابقه کار مرتبط

گروه شغلی

اداری و دفتری

استان/استانها

دفتر مرکزی : بلوار آفریقا، خیابان سلطانی، پلاک 68

عنوان شغل :

کارشناس اداری

هدف / ماموریت شغل :

انجام امور اداري و پرسنلي شركتهاي ذيربط اعم از كاركرد، ورود و خروج ، حقوق و دستمزد و انجام امور رفاهي كاركنان

مسئولیتهای اصلی :

 • دريافت اطلاعات شخصي كاركنان جديد الاستخدام
 • ثبت اطلاعات شخصي و ريالي و مرتبط با قرارداد كاركنان جديد الاستخدام در سيستم
 • ثبت اطلاعات مربوط به ورود و خروج ، مرخصي و ماموريت كاركنان
 • ارائه گزارش كاركرد پرسنل به رئيس امور اداري
 • ثبت و جابجايي اطلاعات مربوط به پرسنل مواقع رد كردن بيمه
 • ارسال گزارش عملكرد ماهيانه حقوق پرسنل و پيمانكاران به قسمت حقوق و دستمزد با تاييد مدير منابع انساني و رئيس امور اداري(دستي و سيستمي)
 • ارسال گزارش پرسنل جديد الاستخدام و پرسنل تازه بيمه شده و خاتمه همكاري، هم به واحد حقوق و دستمزد و هم به واحد مالي
 • ارسال گزارش پرسنلی به واحد اعتبارات به در خواست واحد اعتبارات
 • تهيه قرارداد هاي پرسنل
 • انجام امور رفاهي
 • پيگيري عودت تضامين

شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
پاسخگویی و مسئولیت پذیری الزامی است
توانایی برقراری ارتباط موثر مزیت محسوب می شود
دقت نظر و جزئی نگری الزامی است
مهارت کار با نرم افزار آفیس الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
تسلط به قوانین کار و موضوعات اداره کار مزیت محسوب می شود