کارشناس کنترل فرایند (گلپایگان)

تمام وقت

مهلت تا : دوشنبه 11 شهریور 1398

رشته تحصیلی

شیمی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

مواد شوینده

جنسیت

فرقی نمی کند

سابقه کار

حداقل 3 سال

گروه شغلی

آزمایشگاه و کنترل کیفیت

استان/استانها

دفتر مرکزی : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان پاکستان- کوچه ۲- پلاک ۲۹

عنوان شغل :

کارشناس کنترل فرایند (گلپایگان)

هدف / ماموریت شغل :

حفظ و ارتقاء کیفیت، بازرسی لوازم و تجهیزات مورد نیاز جهت تحویل، آماده سازی، تولید و بسته بندی،بازرسی کنترل فنی و بهداشتی کارخانه، تهیه مشخصات فرآورده‌های نهایی و روش‌های تهیه آنها، رعایت مقررات و استاندارها، کنترل آب و فاضلاب کارخانه 

مسئولیتهای اصلی :

 • نمونه برداري از مواد اوليه و ملزومات بسته بندي ، كنترل و تعيين تكليف آنها مطابق دستورالعمل هاي جاري شركت.
 • تهيه و استاندارد سازي محلول ها و معرفهاي مورد نياز آزمونها .
 • انجام آزمونهاي مواد اوليه ، ملزومات بسته بندي و محصولات.
 • اعلام مغايرتهاي محصول در حال ساخت به واحد ساخت جهت اعمال اقدام اصلاحي مورد نياز.
 • نمونه برداري و انجام كنترلهاي مورد نياز برروي مواد اوليه و ملزومات مازاد بر مصرف در انبار مطابق مستندات جاري.
 • انجام بازديدهاي دوره اي از انبارهاي مواد اوليه و محصولات.
 • بررسي پارامترهاي فيزيكي محصولات در حال بسته بندي و يا نهائي انبارش شده.
 • اعلام و تكميل فرم هاي بازكاري محصولات در حال بسته بندي و نهائي.
 • بررسي ادواري نمونه هاي نگه داري شده در اتاق شارژ محصولات و ارائه گزارشات .
 • انجام آزمون بر روي نمونه هاي ارسالي از خدمات مشتري
 • تهيه گزارشات آماري مربوط به  فرآيند توليد, انبارش مواد اوليه و ملزومات ورودي و ارائه تحليلهاي مرتبط.
 • همکاري در تدوين استانداردهاي داخلي.
 • تکميل فرمهاي مرتبط با ارزيابي فرايند توليد و تهيه گزارشات آماري مرتبط.
 • اعلام مواد و تجهيزات مورد نياز آزمونهاي جاري و جديد.
 • ارائه پيشنهاد در راستاي ارتقاء کيفيت و بهره وري در واحد.
 • رعايت مصرف مناسب مواد و لوازم آزمايشگاهي و حفاظت از دستگاههاي مورد استفاده.
 • پيشنهاد در جهت بهينه سازي فرمها و مستندات مورد استفاده در واحد

شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
پاسخگویی و مسئولیت پذیری الزامی است
رعایت نظم و انضباط کاری الزامی است
ابتکار عمل و شروع کنندگی الزامی است
مهارت کار تيمي الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
آشنايي با مواد اوليه و خطرات آنها MSDS الزامی است
آشنايي با نگهداري و تعميرات پيشگيرانه (PM) الزامی است
نظارت و كنترل بر نرم افزارهاي كنترل كيفيت الزامی است
نظارت و كنترل بر اجراي كار تجهيزات آزمايشگاهي الزامی است
نظارت و كنترل بر محاسبه عدم قطعيت و كاليبراسيون ابزار حجمي در آزمايشگاه شيمي الزامی است
تجزيه و تحليل روش هاي آزمون مواداوليه ، محصول نيمه ساخته و محصول نهايي الزامی است
تجزيه و تحليل اطلاعات كيفيت محصولات و خدمات الزامی است

فرصت های شغلی مرتبط

توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه (موپیکو)

کارشناس کنترل کیفیت

توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه (موپیکو)