کارشناس تولید

تمام وقت

مهلت تا : چهارشنبه 19 دی 1397

رشته تحصیلی

شیمی یا صنایع غذایی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

مواد غذایی

جنسیت

مرد

سابقه کار

1-3 سال سابقه کار مرتبط

گروه شغلی

تولید

استان/استانها

دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۷ شرقی، خیابان اهورا مزدا، کوی نادر، پلاک ۱.

عنوان شغل :

کارشناس تولید

هدف / ماموریت شغل :

مدیریت زمان و انجام بهینه و مطلوب برنامه های تولیدی ارائه شده، نظارت بر کیفیت تولید، هماهنگی با سیاستهای مدیریت تولید و اهداف سازمان

مسئولیتهای اصلی :

  • بررسی روزانه برنامه تولید و اجرای بهینه و مطلوب برنامه‌های تولید ارائه شده با هماهنگی انبار و سایر قسمتها
  • کنترل و نظارت بر کیفیت فرایند تولید 
  • بررسی آمارهای تولید روزانه و کنترل مقدار آنها با توجه به برنامه تولید وگزارش به مدیر مربوطه
  • نمونه برداری و انجام آزمایشات کنترل کیفیت و ارائه گزارشات به موقع به دفتر مرکزی

شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
توانایی برقراری ارتباط موثر الزامی است
توانایی برنامه ریزی و سازماندهی الزامی است
تفکر تحلیلی و حل مسئله الزامی است
خلاقیت و نوآوری مزیت محسوب می شود
سرعت عمل در کار الزامی است
روحیه کار تیمی الزامی است
مدیریت زمان الزامی است
توانایی تحمل فشار و استرس الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
تسلط به آزمایشهای مربوط به روغن های خوراکی الزامی است
آشنایی با فرایندهای تولید و تصفیه روغن الزامی است
توانمندی هماهنگی و برنامه‌ریزی حمل و نقل مزیت محسوب می شود

فرصت های شغلی مرتبط

صنعت غذایی کورش

کارشناس تولید

صنعت غذایی کورش

حمل و نقل گلرنگ ترابر

سرپرست شعبه

حمل و نقل گلرنگ ترابر