کارشناس کنترل کیفیت

تمام وقت

مهلت تا : پنج شنبه 14 شهریور 1398

رشته تحصیلی

شیمی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

شیمی و پتروشیمی

جنسیت

مرد

سابقه کار

حداقل 2 سال

گروه شغلی

آزمایشگاه و کنترل کیفیت

استان/استانها

عنوان شغل :

کارشناس کنترل کیفیت

هدف / ماموریت شغل :

حفظ و ارتقا کیفیت و بازرسی لوازم و تجهیزات و همینطور آماده سازی، تولید و بسته بندی، بازرسی کنترل فنی و بهداشتی کارخانه 

مسئولیتهای اصلی :

  • نمونه برداری از مواد اولیه ,ملزومات بسته بندی ,کنترل و تعیین تکلیف آنها مطابق دستوالعمل های جاری شرکت 
  • انجام آزمونهای مواد اولیه ,ملزومات بسته بندی و محصولات 
  • اعلام مغایرتهای محصول در حال تولید به واحد تولید جهت اعمال اقدام اصلاحی مورد نیاز 
  • نمونه برداری و انجام کنترلهای مورد نیاز بر روی مواد اولیه و ملزومات مازاد بر مصرف در انبار مطابق مستندات جاری 
  • رعایت مصرف مناسب مواد و لوازم آزمایشگاهی و حفاظت از دستگاههای مورد استفاده 
  • تکمیل فرمهای مرتبط ,ارزیابی فرآیند تولید و تهیه گزارشات آماری

شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
سرعت عمل در کار مزیت محسوب می شود
پایبندی به ارزشها و اخلاقیات مزیت محسوب می شود
تعهد و تعلق سازمانی مزیت محسوب می شود
مدیریت بحران مزیت محسوب می شود
توانایی انجام چند کار به صورت همزمان مزیت محسوب می شود

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
تجزیه و تحلیل روشهای آزمون مواد اولیه محصول نیمه ساخته و محصول نهایی مزیت محسوب می شود
نظارت و كنترل بر نرم افزاهاي كنترل كيفيت مزیت محسوب می شود
نظارت و كنترل بر اجراي كار تجهيزات آزمايشگاهي مزیت محسوب می شود
آشنایی با مواد اولیه، فرایندهای تولید و کنترل کیفیت مزیت محسوب می شود

فرصت های شغلی مرتبط

صنعت غذایی کورش

کارشناس بازرگانی داخلی

صنعت غذایی کورش

گلبرگ غذایی کوروش

کارشناس بازرگانی داخلی

گلبرگ غذایی کوروش

گلبرگ غذایی کوروش

مدیر کنترل کیفیت

گلبرگ غذایی کوروش

صنعت غذایی کورش

کارشناس بازرگانی داخلی

صنعت غذایی کورش