کارشناس کنترل کیفیت

تمام وقت

مهلت تا : جمعه 9 فروردین 1398

رشته تحصیلی

صنایع غذایی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

مواد غذایی

جنسیت

مرد

سابقه کار

بدون نیاز به سابقه کار

گروه شغلی

آزمایشگاه و کنترل کیفیت

استان/استانها

دفتر مرکزی : خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از تقاطع عباس آباد، نبش بن بست پردیس، پلاک 2089

عنوان شغل :

کارشناس کنترل کیفیت

هدف / ماموریت شغل :

بررسی و تحقیق برای دستیابی به آخرین استانداردهای بازرسی و طرح های نمونه گیری و زمینه سازی برای به کارگیری آن در سازمان

 

مسئولیتهای اصلی :

  • انجام به موقع و صحیح آزمایشها و بازرسیهای مورد نیاز محصول 
  • پایش و اندازه گیری مواد اولیه و محصول نهایی
  • انجام آزمون و اندازه گیری های محصول طبق طرح های کنترل
  • پیدا کردن عدم انطباق در محصولات
  • جمع آوری اطلاعات پایش و اندازه گیری محصول و تجزیه و تحلیل 

شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
دقت نظر و جزئی نگری الزامی است
دقت نظر و جزئی نگری الزامی است
پاسخگویی و مسئولیت پذیری الزامی است
توانایی برنامه ریزی و سازماندهی الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
اطلاعات عمومی و تخصصی در صنایع غذایی الزامی است
آگاهی از دستور العمل های ایمنی و بهداشت کار الزامی است
آشنایی با مواد اولیه، فرایندهای تولید و کنترل کیفیت الزامی است
تخصص کار با دستگاه های آزمایشگاهی الزامی است
تسلط بر انجام امور آزمایشگاهی الزامی است
توانایی تهیه گزارش های تحلیلی الزامی است

فرصت های شغلی مرتبط

صنعت غذایی کورش

کارشناس بازرگانی داخلی

صنعت غذایی کورش

صنایع غذایی ماسترفوده

کارشناس کنترل کیفیت

صنایع غذایی ماسترفوده