کارشناس کنترل کیفیت

تمام وقت

مهلت تا : سه شنبه 9 مرداد 1397

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

مواد غذایی

جنسیت

فرقی نمی کند

سابقه کار

3 سال

گروه شغلی

آزمایشگاه و کنترل کیفیت

استان/استانها

صنایع غذایی ماسترفوده

دفتر مرکزی : تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، خیابان 29، پلاک 54، کد پستی: 1433963175

عنوان شغل :

کارشناس کنترل کیفیت

هدف / ماموریت شغل :

کمک به تولید آدامس با کیفیت بینظیر به همراه بسته‌بندی‌ها و طعم‌های مختلف برای بازار داخل و خارج از کشور 

مسئولیتهای اصلی :

1. انجام به موقع و صحیح آزمایش ها و بازرسی های مورد نیاز محصول كه در طرح های كنترل یا سایر مدارك فنی به آنها اشاره شده است.
2. اجرای دوره ای آدیت محصول، ارزیابی كیفیت محصول خروجی و استخراج داده كیفیت و تجزیه و تحلیل آن.
3. اجرای دوره ای آدیت فرآیندهای تولید و ارائه راه كارهای مناسب به تولید جهت كاهش و یا حذف انحرفات.
4. اجرا ی به موقع كالیبراسیون تجهیزات، پایش و اندازه گیری و آزمون در تولید و كنترل كیفیت.
5. پایش و اندازه گیری مواد اولیه و محصول نهایی.
6. انجام آزمون و اندازه گیری های محصول طبق طرح های كنترل.
7. جمع آوری اطلاعات پایش و اندازه گیری محصول تجزیه و تحلیل آن.
8. اندازه گیری قابلیت توانمندی فرآیندهای تولید و ارائه راه كارهای مناسب برای افزایش توانمندی های ماشین آلات.
9. اجرای فرآیند كنترل آماری(SPC).


شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
سرعت عمل در کار مزیت محسوب می شود
دقت نظر و جزئی نگری الزامی است
نتیجه گرایی و پیگیری موثر الزامی است
روحیه کار تیمی الزامی است
مدیریت زمان الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
تسلط بر انجام امور آزمایشگاهی الزامی است
توانایی انجام آزمایشات روتین آدامس مطابق با استانداردها الزامی است
تسلط بر دستگاه GC و HPLC الزامی است

فرصت های شغلی مرتبط

گلبرگ غذایی کوروش

کارشناس کنترل کیفیت

گلبرگ غذایی کوروش