مدیر کنترل کیفیت

تمام وقت

مهلت تا : چهارشنبه 15 اسفند 1397

رشته تحصیلی

صنایع غذایی

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

صنعت

مواد غذایی

جنسیت

مرد

سابقه کار

3-5 سال سابقه کار مرتبط

گروه شغلی

آزمایشگاه و کنترل کیفیت

استان/استانها

دفتر مرکزی : خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از تقاطع عباس آباد، نبش بن بست پردیس، پلاک 2089

عنوان شغل :

مدیر کنترل کیفیت

هدف / ماموریت شغل :

نظارت، آموزش، راهنمایی، کنترل های کیفی.
 

مسئولیتهای اصلی :

 1. انجام به موقع و صحیح آزمایش ها و بازرسی های مورد نیاز محصول كه در طرح های كنترل یا سایر مدارك فنی به آنها اشاره شده است.
2. اجرای دوره ای آدیت محصول، ارزیابی كیفیت محصول خروجی و استخراج داده كیفیت و تجزیه و تحلیل آن.
3. اجرای دوره ای آدیت فرآیندهای تولید و ارائه راه كارهای مناسب به تولید جهت كاهش و یا حذف انحرفات.
4. اجرا ی به موقع كالیبراسیون تجهیزات، پایش و اندازه گیری و آزمون در تولید و كنترل كیفیت.
5. پایش و اندازه گیری مواد اولیه و محصول نهایی.
6. انجام آزمون و اندازه گیری های محصول طبق طرح های كنترل.
7. جمع آوری اطلاعات پایش و اندازه گیری محصول تجزیه و تحلیل آن.
8. اندازه گیری قابلیت توانمندی فرآیندهای تولید و ارائه راه كارهای مناسب برای افزایش توانمندی های ماشین آلات.
9. اجرای فرآیند كنترل آماری(SPC).
10. تحقیق برای دستیابی به آخرین استانداردهای بازرسی و طرح های نمونه گیری و زمینه سازی برای استفاده آن ها در سازمان.
11. كنترل ابزار و تجهیزات در مواقع معین و ارسال ابزار و تجهیزات آزمایشگاه جهت كالیبراسیون.
12. آموزش پرسنل تولید در امور مربوط به كیفیت.
13. پیدا کردن عدم انطباق در محصولات.
14. تهیه و الصاق نموداری تحلیلی تهیه شده بر اساس نتایج كنترلی و در برد تحلیلی سالن تولید. 
15. حفظ و نگهداری ابزار كنترلی موثر بر كیفیت محصول.
16. کلیه مسئولیت های محوله از طرف مدیر مربوطه.
17. توقف خط تولید درصورت تشخیص.
18. مراقبت و محافظت از تجهیزات آزمایشگاهی و ابزار كنترلی موثر بر كیفیت محصول.


شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
پاسخگویی و مسئولیت پذیری الزامی است
تفکر تحلیلی و حل مسئله الزامی است
رهبری تیم های کاری الزامی است
توانایی برقراری ارتباط موثر مزیت محسوب می شود
سرعت عمل در کار الزامی است

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
توانمندی استفاده از نرم افزارهای رایج الزامی است
آشنایی با فرمولاسیون مواد غذائی مزیت محسوب می شود
توانایی آموزش و بهبود عملکرد اعضای تیم الزامی است
آشنایی با مواد اولیه، فرایندهای تولید و کنترل کیفیت الزامی است

فرصت های شغلی مرتبط

صنعت غذایی کورش

کارشناس بازرگانی داخلی

صنعت غذایی کورش

گلبرگ غذایی کوروش

کارشناس بازرگانی داخلی

گلبرگ غذایی کوروش

صنعت غذایی کورش

کارشناس بازرگانی داخلی

صنعت غذایی کورش

گلبرگ غذایی کوروش

کارشناس کنترل کیفیت

گلبرگ غذایی کوروش