کارشناس مهندسی فروش

تمام وقت

مهلت تا : چهارشنبه 15 اسفند 1397

رشته تحصیلی

مهندسی صنایع یا مدیریت

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

آرایشی و بهداشتی

جنسیت

مرد

سابقه کار

1-3 سال سابقه کار مرتبط

گروه شغلی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

استان/استانها

دفتر مرکزی : بلوار آفریقا، خیابان سلطانی، پلاک 68

عنوان شغل :

کارشناس مهندسی فروش

هدف / ماموریت شغل :

تعامل با تیم فروش جهت ارزیابی فرصت­های موجود و شناسایی فرصت­های بالقوه در بازار محصولات سازمان

مسئولیتهای اصلی :

 • تهیه و پیگیری گزارشات فروش و موجودی برندها، گروه های محصول، تحقق اهداف و غیره
 • پیگیری روند فروش و موجودی شعب
 • تهیه و پیگیری «کاربرگ اقدامات» شعب – منطقه - و ارائه گزارشات عملکرد به مدیریت سازمان
 • بررسی و شناسایی مشتریان بالقوه محصولات فعلی
 • پیشنهاد برنامه فروش بهینه جهت محصولات جدید
 • ارائه راهکارهای افزایش فروش
 • پیگیری اجرا برنامه های سازمان فروش در شعب
 • پیگیری اجرا طرح های توسعه فروش
 • بهبود رویه های درونی شعب با همکاری واحدهای ذی نفع فرآیندها
 • تهیه و ارائه گزارشات عملکرد شعب به مدیر منطقه فروش و شعبه
 • همکاری با تیم فروش و ارائه پیشنهاد جهت اضافه شدن محصولات جدید به سبد فروش شرکت
 • مطلع ماندن از روندهای صنعت و خبرهای مرتبط با آن
 • همکاری با تیم فروش جهت شناخت نیازمندی­های مشتریان و بهبود فروش محصولات سازمان

شایستگی های عمومی :

عنوان میزان تسلط
توانایی برقراری ارتباط موثر عالی
دقت و جزئی نگری عالی
نتیجه گرایی و توفیق طلبی عالی
مهارت کار با نرم افزار آفیس خوب
توانایی برنامه ریزی و سازماندهی خوب

شایستگی های تخصصی :

عنوان میزان تسلط
آشنایی با روش ها و ابزارهای برنامه ریزی فروش خوب
آشنایی با روش های پیش برد فروش خوب
آشنایی با روشهای سنجش رضایت مشتری و سنجش بازار خوب