انباردار

تمام وقت

مهلت تا : چهارشنبه 6 شهریور 1398

رشته تحصیلی

حسابداری

مدرک تحصیلی

کارشناسی

صنعت

مواد غذایی

جنسیت

مرد

سابقه کار

حداقل 2 سال

گروه شغلی

حمل و نقل، لجستیک و انبارداری

دفتر مرکزی : خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از تقاطع عباس آباد، نبش بن بست پردیس، پلاک 2089

عنوان شغل :

انباردار

هدف / ماموریت شغل :

خواندن علائم و اختصارات هشدار دهنده كالا، شناسایی امضاهاي مجاز شركت در رابطه با مسئوليت محوله و  شناسایی  اصول ایمنی و حفاظت کار و اصول مقابله با حوادث ناشی از کار در انبارها و سایر مبانی انبارداری

مسئولیتهای اصلی :

  • بررسي درخواست ها و حواله ها و تفكيك و طبقه بندي امور براساس الويت و ضرورت                                 
  • اجراي سياستهاي انبارداري و نگهداري كالا بر اساس مصوبات
  • تهيه روش هاي اجرائي و دستورالعمل هاي موردنياز و نظارت بر اجراي صحيح دستورالعمل ها و روش هاي تعيين شده                       
  • نظارت بر مطابقت كالاهاي وارده با مدارك و اسناد كالا و برگ درخواست پس از تأیید مرغوبيت توسط مراجع ذيربط                          
  • نظارت بر تكميل مشخصات محصولات و مواد در فایل های انبار و نگهداري سوابق و اطلاعات مربوطه                                            
  • نظارت بر طبقه بندي كالا در انبار بر اساس كدهاي مربوطه برابر روش هاي تعيين شده                                    

شایستگی های عمومی

عنوان سطح نیاز
مدیریت زمان مزیت محسوب می شود
مهارت کار با Excel مزیت محسوب می شود
مهارت مدیریت افراد مزیت محسوب می شود
تعهد و تعلق سازمانی مزیت محسوب می شود
نتیجه گرایی و پیگیری موثر مزیت محسوب می شود

شایستگی های تخصصی

عنوان سطح نیاز
نرم افزارهای انبارداری و لجستیک مزیت محسوب می شود
آشنایی با اصول اولیه انبارداری مزیت محسوب می شود
تسلط به حسابداری انبار مزیت محسوب می شود
مهارت انبارگردانی کاردکس ثبت فاکتور خرید و فاکتور تجمیعی، ثبت سند تنخواه، اسناد حسابداری و تهیه گزارشات مالی و امور مرتبط با بانکداری مزیت محسوب می شود

فرصت های شغلی مرتبط

داروسازی فاران شیمی

کارشناس حسابداری بهای تمام شده

داروسازی فاران شیمی

داروسازی فاران شیمی

کارشناس اداری فروش

داروسازی فاران شیمی

سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ

کارشناس برنامه ریزی و انبار

سرمایه‌گذاری دارویی گلرنگ