بیشترین استخدامی ها
جستجوی پیشرفته
تمام استخدامی ها
112 فرصت استخدامی

ویزیتور ( مویرگی و هورکا)
کوروش پخش
شهرهای متعدد

کارشناس پایگاه داده ( sql server )
توسعه تجارت الکترونيک کوروش
(021) تهران

کارگر انبار
توسعه تجارت الکترونيک کوروش
(021) تهران

مسئول دفتر
پخش پدیده پایدار
(021) تهران

کارشناس منابع انسانی
پخش پدیده پایدار
(021) تهران

طراح رابط کاربری UI & UX
توسعه تجارت الکترونيک کوروش
(021) تهران

گرافیست
توسعه تجارت الکترونيک کوروش
(021) تهران

برنامه نویس Android
توسعه تجارت الکترونيک کوروش
(021) تهران

برنامه نویس (Asp.net (Mvc
توسعه تجارت الکترونيک کوروش
(021) تهران

کارشناس و کارمند مرکز تماس
توسعه تجارت الکترونيک کوروش
(021) تهران