بیشترین استخدامی ها
جستجوی پیشرفته
تمام استخدامی ها
101 فرصت استخدامی

کارشناس مهندسی صنایع و برنامه‌ریزی تولید
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
(021) تهران

کارشناس آرشیو فنی مستندات
سامان پویش تامین (اسپات)
(021) تهران

مسئول دفتر
گلبرگ غذایی کوروش
(021) تهران

کارشناس تأمین (خرید آهن آلات)
سامان پویش تامین (اسپات)
(021) تهران

کارشناس تحقیق و توسعه
صنعت خشکبار و حبوبات کورش
(021) تهران

کارشناس تامین
صنعت خشکبار و حبوبات کورش
(021) تهران

سرپرست و کارشناس فروش زنجیره ای
گروه صنایع غذایی پاکبان
(021) تهران

رئیس برند
آریان کیمیا تک
(021) تهران

کارشناس بودجه
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
(021) تهران