فرصتهای شغلی مرتبط
بیشترین استخدامی ها
جستجوی پیشرفته
تمام استخدامی ها
90 فرصت استخدامی

کارشناس سیستم‌ها و فرآیندها

(توسعه نرم افزار و وب)

سامان پویش تامین (اسپات)
(021) تهران

کارشناس تدارکات و خرید داخلی

(بازرگانی داخلی، خرید و تدارکات)

ماسترفوده
(021) تهران

کارشناس اتوماسیون صنعتی

(سیستم ها و فرایندها)

گروه صنعتی گلرنگ
(021) تهران

كارشناس حسابرسی داخلی

(مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری)

گروه صنعتی گلرنگ
(021) تهران

رئیس برنامه ریزی (شهرک شکوهیه قم)

(برنامه ریزی و کنترل پروژه)

سامان پویش تامین (اسپات)
قم

رئیس نظارت و ارزشیابی

(مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری)

پدیده شیمی قرن
(021) تهران

کارشناس راهبري سازماني

(مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری)

گروه صنعتی گلرنگ
(021) تهران

مسئول دفتر

(اداری و دفتری)

پدیده شیمی قرن
(021) تهران

کارشناس بازرگانی

(معاونت بازرگاني)

گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
(021) تهران

کارشناس برنامه‌ریزی تولید (شهرک شکوهیه قم)

(برنامه ریزی و کنترل پروژه)

سامان پویش تامین (اسپات)
قم

کارمند فروشگاه

(فروش)

توسعه تجارت الکترونيک کوروش
(021) تهران

واحد حوزه وب -- کارشناس توسعه دهنده وب

(توسعه نرم افزار دفتر مشهد)

گلرنگ سیستم
خراسان رضوي