فرصتهای شغلی مرتبط
بیشترین استخدامی ها
جستجوی پیشرفته
تمام استخدامی ها
90 فرصت استخدامی

واحد بازاریابی تجاری -- کارشناس توسعه دهنده وب

(تکنولوژی نوین)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

واحد ذخیره سازی و مجازی سازی -- کارشناس مجازی‌سازی

(فناوری اطلاعات و ارتباطات)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

واحد IT گندم -- کارشناس هوش تجاری

(IT گندم)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس راهبری و پشتیبانی سیستم ها- منابع انسانی

(راهبری و پشتیبانی سیستم‌ها)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس راهبری و پشتیبانی سیستم ها - لجستیک

(راهبری و پشتیبانی سیستم‌ها)

گلرنگ سیستم
(021) تهران