فرصتهای شغلی مرتبط
بیشترین استخدامی ها
جستجوی پیشرفته
تمام استخدامی ها
90 فرصت استخدامی

کارشناس پشتیبانی نرم افزار

(راهبری و پشتیبانی سیستم‌ها)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس راهبری و پشتیبانی سیستم ها - فروش

(راهبری و پشتیبانی سیستم‌ها)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس راهبری وپشتیبانی سیستم ها-تولید

(راهبری و پشتیبانی سیستم‌ها)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس راهبری و پشتیبانی سیستم ها-بهاء تمام شده

(راهبری و پشتیبانی سیستم‌ها)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس برنامه ریزی فروش

(فروش)

سامان پویش تامین (اسپات)

کارشناس راهبری و پشتیبانی سیستم ها -مالی

(راهبری و پشتیبانی سیستم‌ها)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

نماینده علمی

(نماینده علمی)

تحقیقاتی آرین گستر
(021) تهران

کارشناس منابع انسانی

(منابع انسانی)

آریان تجارت شرق
(021) تهران

کارمند تحویل سفارش

(خدماتی، تحصیلداری و رانندگی)

توسعه تجارت الکترونيک کوروش
(021) تهران

سرپرست حسابرسی داخلی

(مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری)

گروه صنعتی گلرنگ
(021) تهران

واحد معاونت توسعه سرمايه هاي انساني -- کارشناس منابع انسانی

(معاونت توسعه سرمايه هاي انساني)

گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
(021) تهران

مسئول دفتر

(اداری و دفتری)

گروه صنعتی گلرنگ
(021) تهران