جستجو پیشرفته

فیلتر

تمام استخدامی ها

58 فرصت استخدامی
تحقیقاتی آرین گستر
مهماندار

مدیریت سرمایه های انسانی

(021) تهران

تحقیقاتی آرین گستر

زمان انتشار : 2 روز پیش

مکان استقرار : خیابان مطهری

افراد مورد نیاز : 1

گندم طلایی کوروش
واحد مدیریت فناوری اطلاعات -- کارشناس پشتیبانی IT

مدیریت فناوری اطلاعات

(021) تهران

گندم طلایی کوروش

زمان انتشار : 6 روز پیش

مکان استقرار : -

افراد مورد نیاز : 1

پاکان‌پلاستکار
سرپرست قالب‌سازی

تولید

-

پاکان‌پلاستکار

زمان انتشار : 1 هفته پیش

مکان استقرار : تهران

افراد مورد نیاز : 1

پاکان‌پلاستکار
کارشناس مالی

مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری

-

پاکان‌پلاستکار

زمان انتشار : 1 روز پیش

مکان استقرار : تهران

گلرنگ سیستم
کارشناس ITIL

تحول سازمانی

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
واحد مدیریت توسعه نرم افزار دفتر مشهد -- کارشناس AM (مدیر مشتری)

مدیریت توسعه نرم افزار دفتر مشهد

خراسان رضوي

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مشهد 2

گلرنگ سیستم
کارشناس توسعه ERP

توسعه ERP

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
واحد مدیریت توسعه نرم افزار دفتر مشهد -- کارشناس توسعه UI/UX

مدیریت توسعه نرم افزار دفتر مشهد

خراسان رضوي

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مشهد 2

گلرنگ سیستم
کارشناس اتوماسیون صنعتی و کنترل

معاونت توسعه فناوری های دیجیتال

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
واحد مهندسی و تحلیل داده -- کارشناس توسعه عملیات یادگیری ماشین

معاونت توسعه فناوری های دیجیتال

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 1 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

پاکان‌پلاستکار
سرپرست تبلیغات

بازاریابی و تبلیغات

-

پاکان‌پلاستکار

زمان انتشار : 10 ساعت پیش

مکان استقرار : تهران

پاکان‌پلاستکار
سرپرست برنامه‌ریزی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

-

پاکان‌پلاستکار

زمان انتشار : 1 هفته پیش

مکان استقرار : تهران

بیشترین استخدامی ها