فرصت های شغلی

تعداد 53 شغل یافت شد.
جدیدترین پربازدیدترین

کارشناس منابع انسانی

سامان پویش تامین (اسپات)

  تهران

جوشکار نقره

سامان پویش تامین (اسپات)

  تهران

کارشناس بازرگانی خارجی

سامان پویش تامین (اسپات)

  تهران

کارشناس مارکتینگ

توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه (موپیکو)

  تهران

کارشناس تامین خارجی

سامان پویش تامین (اسپات)

  تهران

 • (82)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
بیشتر
 • (53)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (10)
 • (8)
 • (5)
 • (4)
 • (4)
 • (3)
بیشتر
 • (12)
 • (11)
 • (10)
 • (10)
 • (2)
 • (2)
بیشتر
 • (41)
 • (0)
 • (16)
 • (11)
 • (10)
 • (7)
 • (2)
 • (2)
بیشتر