فرصت های شغلی

تعداد 57 شغل یافت شد.
جدیدترین پربازدیدترین

اپراتور ساخت/ بسته بندي

خدمات تحقیقاتی آرین گستر

  شهرهای متعدد

کارشناس بازرگانی

مهد سرمایه گذاری خاورمیانه

  تهران

کارگر خدماتی

پدیده شیمی قرن

  تهران

کارشناس مالی

صنایع غذایی ماسترفوده

  تهران

کارشناس حسابداری صنعتی

صنایع غذایی ماسترفوده

  تهران

کارشناس حسابداری

مهد سرمایه گذاری خاورمیانه

  تهران

کارشناس بازرگانی خارجی

سامان پویش تامین (اسپات)

  تهران

کارشناس مارکتینگ

توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه (موپیکو)

  تهران

رئیس برنامه ریزی تولید

توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه (موپیکو)

  تهران

کارشناس سیستم‌ها و فرآیندها

سامان پویش تامین (اسپات)

  تهران

کارشناس تامین خارجی

سامان پویش تامین (اسپات)

  تهران

 • (73)
 • (4)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
بیشتر
 • (57)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (9)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (4)
بیشتر
 • (13)
 • (8)
 • (6)
 • (6)
 • (6)
 • (5)
بیشتر
 • (36)
 • (0)
 • (17)
 • (6)
 • (5)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
بیشتر