فرصت های شغلی

تعداد 57 شغل یافت شد.
جدیدترین پربازدیدترین

گرافیست

توسعه تجارت الکترونيک کوروش

  تهران

کارشناس پایگاه داده ( sql server )

توسعه تجارت الکترونيک کوروش

  تهران

کارگر انبار

توسعه تجارت الکترونيک کوروش

  تهران

کارمند فروشگاه

توسعه تجارت الکترونيک کوروش

  تهران

طراح رابط کاربری UI & UX

توسعه تجارت الکترونيک کوروش

  تهران

گرافیست

توسعه تجارت الکترونيک کوروش

  تهران

کارشناس منابع انسانی

توسعه تجارت الکترونيک کوروش

  تهران

برنامه نویس iOS

توسعه تجارت الکترونيک کوروش

  تهران

برنامه نویس Android

توسعه تجارت الکترونيک کوروش

  تهران

برنامه نویس (Asp.net (Mvc

توسعه تجارت الکترونيک کوروش

  تهران

 • (73)
 • (4)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
بیشتر
 • (57)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (9)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (4)
بیشتر
 • (13)
 • (8)
 • (6)
 • (6)
 • (6)
 • (5)
بیشتر
 • (36)
 • (0)
 • (17)
 • (6)
 • (5)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
بیشتر