رسیدگی به درخواست کار

1398/02/22 - 01:28:29

من واقعا نیازمند کار هستم هرروز سه یا چهار بار میام ببینم شما به درخواست کار من رسیدگی کردین یا نه ولی چه تغییری نکرده لطفا رسیدگی کنید

بستن تیکت

ارسال پاسخ