ســامانه منـابع انسـانی گروه صنعتی گلرنگ

ســـرآغـاز یــک موفـقیـــت

قبلا ثبت نام کرده اید؟
جستجوی پیشرفته
آخرین فرصت های شغلی
مشاهده فرصت های شغلی بیشتر
فرایند جذب نیرو

حامد سرپرست پشتیبانی و عملیات ict از شرکت گلرنگ سیستم

گلرنگ؛ به رنگ و بوی گل، همکاران و دوستانی گل، آنهایی که شوق دیدن هر روزه ایشان دلیلی است برای بیدار شدن از خواب، محیطی صمیمانه که همکارانم تمام دانسته هایشان را به اشتراک میگذارند و آنچنان پشتیبان یکدیگرند که توانایی ها را دوچندان می کنند. برای من گلرنگ یعنی برکت.  

زهره کارشناس توسعه نرم افزار از شرکت گلرنگ سیستم

تلفیق زیبایی از صمیمیت و همدلی با مهارت و تخصص در قالب مجموعه ای به نام گلرنگ. سابقه همکاری در محیطی پویا و ارتقای دانش جمعی و لذت کار گروهی تجربه ی نایابی است که در خانواده بزرگ گلرنگ بدست آوردم.
رویدادها