افسر ایمنی

(ایمنی، بهداشت و محیط زیست)

همدان

داروسازی فاران شیمی

زمان انتشار : 1 هفته پیش

مکان استقرار: شرکت فاران شیمی

افراد مورد نیاز : 2

معرفی

شرکت داروسازی فاران شیمی با هدف تولید مواد اولیه و داروهای نارکوتیک به عنوان یکی از شرکت‌های دانش بنیان ایران در سال 1381 تاسیس شد.

این شرکت توانست در سال 1389 به عنوان یکی از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ دارویی گلرنگ مشغول به فعالیت شود.

در ابتدای دهه 1390 این شرکت فعالیت خود را با تولید مواد اولیه از جمله بوپرنورفین و محلول همودیالیز آغاز نمود با توجه به پیشینه و داشتن زیرساخت‌های اساسی توانست خطوط تولید قرص و شربت را راه اندازی کند.

از جمله فعالیت‌های اصلی شرکت فاران شیمی می توان به تولید داروهای تخصصی از جمله میگلوستات، بوسنتان، فمپیریدین، رنوفا، متفورمین و تولید مـــــــواد اولیــــــه از جملــــــه Sitagliptin phosphate-‌Empagliflozin-‌  BosentanMonohydrate-Buprenorphine‌-‌Apixaban‌-‌Hydrochloride و ... اشاره کرد.

تمرکز اصلی شرکت  تولید محصولات جدید و نوآورانه با هدف بهبود کیفیت زندگی مردم در راستای ارتقای سلامت جامعه می‌باشد.

این شرکت  در ادامه روند رو به رشد خود توانست در سال 1399 فاز دوم تولید را با شروع مکمل‌های درمانی آغاز  نماید و در سال  1400 بخش نوسازی جامدات و LVHV  را توسعه دهد. یکی از اهداف مهم فاران شیمی در سال 1401 راه اندازی خطوط تولید هازارد می‌باشد.

شرکت داروسازی فاران شیمی با هدف تولید مواد اولیه و داروهای نارکوتیک به عنوان یکی از شرکت‌های دانش بنیان ایران در سال 1381 تاسیس شد.

این شرکت توانست در سال 1389 به عنوان یکی از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ دارویی گلرنگ مشغول به فعالیت شود.

در ابتدای دهه 1390 این شرکت فعالیت خود را با تولید مواد اولیه از جمله بوپرنورفین و محلول همودیالیز آغاز نمود با توجه به پیشینه و داشتن زیرساخت‌های اساسی توانست خطوط تولید قرص و شربت را راه اندازی کند.

از جمله فعالیت‌های اصلی شرکت فاران شیمی می توان به تولید داروهای تخصصی از جمله میگلوستات، بوسنتان، فمپیریدین، رنوفا، متفورمین و تولید مـــــــواد اولیــــــه از جملــــــه Sitagliptin phosphate-‌Empagliflozin-‌  BosentanMonohydrate-Buprenorphine‌-‌Apixaban‌-‌Hydrochloride و ... اشاره کرد.

تمرکز اصلی شرکت  تولید محصولات جدید و نوآورانه با هدف بهبود کیفیت زندگی مردم در راستای ارتقای سلامت جامعه می‌باشد.

این شرکت  در ادامه روند رو به رشد خود توانست در سال 1399 فاز دوم تولید را با شروع مکمل‌های درمانی آغاز  نماید و در سال  1400 بخش نوسازی جامدات و LVHV  را توسعه دهد. یکی از اهداف مهم فاران شیمی در سال 1401 راه اندازی خطوط تولید هازارد می‌باشد.

چشم انداز

قرارگیری در رتبه اول شرکت های داروسازی در زمینه تولید داروهای نارکوتیک در ایران و حضور در جمع ۱۰ شرکت برتر دارویی فعال در زمینه نارکوتیک جهان تا سال ۱۴۰۱

1380سال تاسیس
1تعداد سایت های تولیدی
375تعداد کارکنان
تهران، ونک، خیابان خدامی، خیابان نیروی انتظامی، بن بست کاوه، پلاک 3

ماموریت

تولید انواع مواد موثره دارویی در زمینه نارکوتیک ها، از مرحله استحصال اپیوم تا مواد موثره تمام سنتتیک و همچنین تولید داروهای آماده بمصرف در اشکال جامدات با بالاترین کیفیت برای تامین نیازهای داخل و خارج از کشور با قیمت رقابتیتولید انواع مواد موثره دارویی در زمینه نارکوتیک ها، از مرحله استحصال اپیوم تا مواد موثره تمام سنتتیک و همچنین تولید داروهای آماده بمصرف در اشکال جامدات با بالاترین کیفیت برای تامین نیازهای داخل و خارج از کشور با قیمت رقابتی