جستجو پیشرفته

فیلتر

تمام استخدامی ها

20 فرصت استخدامی
ساب هلدینگ سرمایه گذاری کورش
فروشنده و بازاریاب
شهرهای متعدد

ساب هلدینگ سرمایه گذاری کورش

زمان انتشار : 1 روز پیش

مکان استقرار : -

افراد مورد نیاز : 10

جویا بهنود
کارشناس کنترل کیفیت
کرمان

جویا بهنود

زمان انتشار : 2 هفته پیش

مکان استقرار : انبار افق کوروش در کرمان

افراد مورد نیاز : 1

گلرنگ سیستم
کارشناس کنترل کیفیت نرم افزار
(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس تحلیلگر نرم افزار
(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 17 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه
(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 4 روز پیش

مکان استقرار : مامور در مجتمع اداري و تجاري کوروش

آریان کیمیا تک
کارشناس طرح و برنامه
(021) تهران

آریان کیمیا تک

زمان انتشار : 3 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

آریان کیمیا تک
کارشناس سئو
(021) تهران

آریان کیمیا تک

زمان انتشار : 3 روز پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

گلرنگ سیستم
مامور خدمات
(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 5 روز پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس توسعه نرم افزار
(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

جویا بهنود
کارشناس آزمایشگاه
(021) تهران

جویا بهنود

زمان انتشار : 2 روز پیش

مکان استقرار : آزمایشگاه و دفتر اداری

افراد مورد نیاز : 1

گلرنگ سیستم
کارشناس BI
(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 7 روز پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس ارشد مهندسی داده
(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

بیشترین استخدامی ها