تغییری کوچک تحولی شگرف

 

کتاب تغییری کوچک تحولی شگرف اثر سو هادفیلد است. ایشان بیش از ۲۰ سال به تدریس در دانشگاه ها و مدارس مشغول بوده و سخنرانی های عمومی زیادی داشته است. او برای مدیران و معلمان دوره های اعتماد به نفس و ابراز وجود برگزار می کند و به صورت فرد به فرد بزرگسالان و کودکان را آموزش می دهد. این کتاب به آموزش روش های علمی و در عین حال ساده به عموم مردم می پردازد تا با یادگیری یک سری مهارت زندگی خود را بررسی کنید.

کتاب به بررسی عوامل مختلف از جمله ناکامی در زندگی، پیشرفت نکردن، تصمیم نگردن و غیره می پردازد و سعی می کند خواننده را کمک کند تا مسیر زندگی خود را پیدا کند.

 

 

کتاب در ۸ فصل به شرح زیر نوشته شده است:

  • انگیزه – مابقی عمرتان پیش روی شماست
  • تعیین هویت – خود رابشناسید و بدانید که چه می خواهید
  • تشخیص – نیاز به هدف و معنا
  • فردافکنی – چه چیزی متوقف تان می کند؟
  • الهام گرفتن – دیگران چه کار می کنند؟
  • مهیا شدن – اگر امکان اقدام فوری برایتان وجود ندارد تکلیف چیست؟
  • اجرا – فرصت آفرینی
  • اراده – همه چیز به خودتان بستگی دارد

 نویسنده در کتاب از لحن بسیار ساده و شیوایی استفاده کرده و آموزش های خود را به ساده ترین شیوه ممکن ارائه کرده است. ترجمه کتاب هم بی نقص و بسیار روان است.داشتن زندگی موفق به این معنا نیست که همواره در حال بالا رفتن از یک نردبان باشید و هیچ وقت به بالای آن نرسید. زندگی موفق به زبان ساده یعنی شکوفا کردن استعدادهایتان. لزومی ندارد زندگی شغلی تان بر مبنای الگوی سنتی افزایش حقوق یا ارتقای رتبه باشد. می توانید تصمیم بگیرید که رویکرد متفاوتی نسبت به موفقیت داشته باشید. طوری که زندگی را سیستمی کلی در نظر بگیرید و به ارتباطات و خود خلاق تان این فرصت را بدهید که شکوفا و موفق شود.

منبع:http://kafebook.ir/