سوالات متداول

در بخش خانواده گلرنگ، "راهنمای سامانه" می تواند در نحوه ثبت نام در سایت کاربران را راهنمایی کند.

خیر، ثبت نام پس از تایید شماره موبایل و از طریق ارسال کد پیامک شده، نهایی می شود. در صورت عدم دریافت پیامک، در بخش "ارتباط به ما"، نام و نام خانوادگی به همراه شما موبایل خود را ثبت نمایید تا همکاران گلرنگ، ثبت نام شما را تایید کنند.

بله، تیم منابع انسانی شرکتهای گروه صنعتی گلرنگ، با توجه به شایستگیهای شما،  نتایج بررسی رزومه را اعلام می کنند و در صورت مناسب بودن، مصاحبه انجام می شود و نتایج ارزیابی مصاحبه در اختیار سایر شرکتهای مجموعه قرار می گیرد.

پس از عضویت، میبایست در بخش "رزومه من"، اطلاعات فردی، تحصیلی و شغلی متقاضی ثبت شود. سپس در بخش "فرصتهای شغلی" ، گزینه "درخواست همکاری" در هر یک از مشاغل مناسب با فرد انتخاب شود.