معرفی کتاب

صفر تا یک
نویسنده کتاب : پیتر تیل انتشارات : - تاریخ انتشار : 1393/06/25 ادامه مطلب
تغییری کوچک تحولی شگرف
نویسنده کتاب : سو هادفیلد انتشارات : آوند دانش تاریخ انتشار : 1396/11/11 ادامه مطلب
بنویس تا اتفاق بیفتد
نویسنده کتاب : دکتر هنریت کلاوسر انتشارات : کتیبه پارسی تاریخ انتشار : 1396/11/10 ادامه مطلب
تئوری انتخاب
نویسنده کتاب : ویلیام گلسر انتشارات : سایه سخن تاریخ انتشار : 1396/11/10 ادامه مطلب