بنویس تا اتفاق بیفتد

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر دکتر هنریت کلاوسر، یک کتاب فوق العاده عالی در مورد نوشتن و خلق کردن است. عنوان دوم کتاب، بدانید چه می خواهید و به دستش بیاورید می باشد. این کتاب در ۲۰ فصل نوشته شده است که در هر فصل نویسنده ماجرای فرد یا افرادی را بررسی می کند که از طریق نوشتن به خواسته ها و آرزو های خود رسیده اند. برای هر فردی این نوشتن و مکتوب کردن به طریقی جواب داده است.

ایده کلی این کتاب بسیار ساده است و در همان ابتدای کتاب می توانید متوجه آن شوید. و آن هم این است که اگر خواسته ای دارید، آن را بنویسید تا شاهد رخ دادنش باشید. در تمامی کتاب نویسنده سعی کرده است این موضوع را شفاف تر بیان کند و اهمیت آن را نشان دهد. هنریت کلاوسر در ابتدای کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد می‌گوید:
بعضی‌ها دفتر خاطرات دارند؛ بعضی‌ها افکار خود را روی دستمال، پشت پاکت‌ های نامه، تکه کاغذهای بریده شده از یک دفتر یا هر تکه کاغذ دیگری که دم دست باشد می‌نویسند. نگران نوع کاغذی که استفاده می‌کنید یا اینکه باید در یک دفتر بنویسید یا روی یک تکه کاغذ نباشید. هر نوع کاغذی اعم از خط دار یا بی‌خط، گران یا ارزان، در یک دفتر یادداشت یا جدا از آن، و با هر نوع خودکار یا مداد و با هر رنگی مناسب است. تنها قانون من این است که هر بار چیزی می‌نویسید زیر آن تاریخ بزنید.
 

 

 

 

سر فصلهای کتاب عبارتند از:
1.    بنویس تا اتفاق بیفتد
2.    آگاهی نسبت به خواسته: تعیین اهداف
3.    جمع بندی نظریه ها: صندوق پیشنهادهای مغز
4.    آماده دریافت شدن
5.    بررسی ترس ها و احساس ها
6.    دستیابی به آزادی: تمام و کمال نوشتن تا رسیدن به نتیجه
7.    ساده گرفتن کار: فهرست کردن
8.    تمرکز به روی نتیجه
9.    محیط را تغییر دهید: رفتن به کنار آب برای نوشتن
10.    زندگی روزمره خود را مکتوب کنید
11.    متعهد شدن
12.    روی هم چیدن اهداف: بالا بردن موانع
13.    یک گروه تشکیل دهید: چه چیزی و چه موقع؟
14.    به دست گرفتن ابتکار عمل
15.    نامه نوشتن به خدا
16.    مقاومت پر معناست
17.    ایجاد یک مراسم آیینی
18.    رها کردن: برقراری تعادل
19.    سپاسگزاری
20.    از پس شکست برآمدن
منبع: http://kafebook.ir/