مسئول دفتر
تمام وقت
مهلت تا :سه شنبه 12 مهر 1401
عنوان شغل : مسئول دفتر
واحد : اداری و دفتری
رشته تحصیلی : ترجیحا زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : دفتر مرکزی
جنسیت : زن
سابقه کار : حداقل 1 سال
گروه شغلی : اداری و دفتری
استان/استان ها :

وظـایـف

  • پیگیری مصوبات صورتجلسات
  • هماهنگی جلسات مورد نیاز واحد و تیم پروژه
  • مستندسازی عمومی و بایگانی مستندات پروژه
  • انجام امور دفتری واحد و پروژه
شایستگی های عمومی
سرسختی و تحمل فشار
خلاقیت و نوآوری
توانایی برقراری ارتباط موثر
مهارت کار با نرم افزار آفیس
سرعت عمل در کار
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
مدیریت زمان
مهارت کار با Excel
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
درک نسبی از مستندسازی خبره
توانایی تدوین گزارشات مدیریتی خبره
مهارت در بایگانی و نگهداری مستندات عالی
مهارت در نامه نگاری اداری عالی