کارشناس مالی
تمام وقت
مهلت تا :شنبه 16 مهر 1401
عنوان شغل : کارشناس مالی
واحد : مدیریت مالی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : سایر
جنسیت : بدون تفاوت
شرط سنی : 25 - 35
سابقه کار : حداقل 2 سال
گروه شغلی : مدیریت مالی
استان/استان ها :
زبان انگلیسی : مکالمه : متوسط / نوشتار : متوسط / شنیدن : متوسط / خواندن : متوسط

وظـایـف

  • بررسی و کنترل اسناد و مدارک مالی و قراردادی
  • تهیه و ثبت صورتحساب ها و قرادادها
شایستگی های عمومی
نتيجه گرايي
کار تيمي
تحليل و حل مسأله
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
تسلط بر قوانین بیمه و مالیاتی خبره
تسلط بر امور مالی و حسابداری خبره
تسلط به استانداردهای حسابداری خبره
تسلط بر فرآیند های مالی شامل حساب های پرداختنی و دریافتنی, بهایابی, گزارش دهی و... متوسط
آشنایی با اصول مکاتبات اداری خبره
آشنایی با اصول تنظیم قرارداد خبره