مسئول دفتر
تمام وقت
مهلت تا :جمعه 23 اردیبهشت 1401
عنوان شغل : مسئول دفتر
واحد : تولید
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : مواد غذایی
جنسیت : زن
شرط سنی : 25 - 35
سابقه کار : حداقل 1 سال
گروه شغلی : تولید
استان/استان ها :
زبان انگلیسی : / نوشتار : متوسط / درک مطلب : متوسط / گفتگو : متوسط

وظـایـف

بایگانی و مستندسازی مرسولات

نگارش نامه ها

هماهنگی جلسات

 

 

شایستگی های عمومی
سرعت عمل در کار
مدیریت زمان
توانایی یادگیری مستمر و توسعه فردی
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
مذاکره و پیگیری کار پایه
آشنایی به نگارش نامه های اداری، مکاتبات و پیگیری پایه