کارشناس تست نرم افزار
تمام وقت
مهلت تا :چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402
عنوان شغل : کارشناس تست نرم افزار
واحد : مدیریت تجزیه و تحلیل سامانه ها
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر -مهندسی فناوری اطلاعات -مهندسی کامپیوتر -مهندسی فناوری اطلاعات -مهندسی کامپیوتر -مهندسی فناوری اطلاعات -
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : سایر
جنسیت : بدون تفاوت
سابقه کار : حداقل 3 سال
گروه شغلی : مدیریت تجزیه و تحلیل سامانه ها
استان/استان ها : (021) تهران
زبان انگلیسی : مکالمه : خوب / نوشتار : خوب / شنیدن : خوب / خواندن : خوب

وظـایـف

  • مشارکت در برنامه ریزی اجرای تست نرم افزار و سیستم های در حین توسعه
  • طراحی و اجرا تست براساس سناریو یا اکتشافی
  • ثبت خطای مشاهده شده و پیگیری جهت رفع کامل خطا
شایستگی های عمومی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
کار تيمي
خلاقیت و نوآوری
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
تسلط به انواع مفاهیم تست خبره
طراحی تست و موارد آزمون خبره
مستندسازی و تحلیل تست خبره
تست رابط کاربری خبره
API Test متوسط
ابزار اتوماتيک سازي تست نرم افزار متوسط
دانش پایه درباره مفاهیم کاربرد وب پایه
ابزارهایی مانند postman , fiddler متوسط
آشنایی با ابزار Azure DevOps پایه