افسر ایمنی
تمام وقت
مهلت تا :چهارشنبه 6 تیر 1403
عنوان شغل : افسر ایمنی
رشته تحصیلی : ایمنی صنعتی -
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : سایر
جنسیت : بدون تفاوت
شرط سنی : بدون تفاوت
سابقه کار : حداقل 1 سال
گروه شغلی : ایمنی، بهداشت و محیط زیست
استان/استان ها : همدان

وظـایـف

    شایستگی های عمومی
    سرعت عمل در کار