کارشناس تأمین و اجرا
تمام وقت
مهلت تا :سه شنبه 8 آذر 1401
عنوان شغل : کارشناس تأمین و اجرا
واحد : تامین و تجهیزات
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع -
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : سایر
جنسیت : مرد
شرط سنی : 25 - 37
گروه شغلی : تامین و تجهیزات
استان/استان ها :

وظـایـف

  • برنامه ریزی
  • جمع آوری و مستندسازی اطلاعات
  • تحلیل اطلاعات
  • تهیه گزارشات
شایستگی های عمومی
سرعت عمل در کار
مدیریت زمان
کار تيمي
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
EXCEL , WORD متوسط
برنامه ریزی متوسط
مستندسازی اطلاعات خبره
تهیه گزارشات خبره