کارشناس زیرساخت سیستم ها
تمام وقت
مهلت تا :دوشنبه 17 بهمن 1401
عنوان شغل : کارشناس زیرساخت سیستم ها
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر -مهندسی فناوری اطلاعات -
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : سایر
جنسیت : بدون تفاوت
شرط سنی : 25 - 35
سابقه کار : حداقل 3 سال
گروه شغلی : استقرار و راهبری راه کارهای سازمانی
استان/استان ها : (021) تهران
زبان انگلیسی : مکالمه : متوسط / نوشتار : متوسط / شنیدن : متوسط / خواندن : متوسط

وظـایـف

  شایستگی های عمومی
  دقت نظر و جزئی نگری
  کار تيمي
  مشتری مداری
  توانایی پیگیری موثر
  انطباق پذیری
  شبکه سازی و مدیریت ارتباطات
  کیفیت گرایی
  شایستگی های تخصصی سطح نیاز
  sql خبره
  آشنایی با دیتابیس خبره
  T-SQL خبره
  گزارش ساز Stimulsoft متوسط
  آشنایی با مباحث اولیه شبکه DNS, Ping, Pathping, Nslookup ,IP address,Domain,Gateway پایه
  BPMS متوسط
  شناخت سیستمها و کسب و کارها در حوزه تولید متوسط
  شناخت سیستمها و کسب و کارها در حوزه انبار، تدارکات و لجستیک متوسط
  شناخت سیستمها و کسب و کارها در حوزه پخش و فروش متوسط
  شناخت سیستمها و کسب و کارها در حوزه مالی و خزانه داری متوسط
  شناخت سیستمها و کسب و کارها در حوزه بهای تمام شده متوسط
  شناخت سیستم ها و خطایابی آنها خبره
  تحلیل و شناخت نیاز مشتری متوسط
  DevOPS متوسط
  شناخت فرایند استقرار سیستم های اطلاعاتی پایه

  فرصت های شغلی مرتبط