کارشناس طرح و برنامه فروش
تمام وقت
مهلت تا :سه شنبه 16 اسفند 1401
عنوان شغل : کارشناس طرح و برنامه فروش
واحد : فروش
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : آرایشی و بهداشتی
جنسیت : زن
شرط سنی : 25 - 35
گروه شغلی : فروش
استان/استان ها : (021) تهران

وظـایـف

- پیگیری روند فروش و موجودی شعب
- تهیه و پیگیری گزارشات فروش و موجودی برندها، گروه های محصول، تحقق اهداف و ...
- تهیه و پیگیری «کاربرگ اقدامات» شعبه – منطقه - و ارائه گزارشات عملکرد به مدیریت سازمان
- بررسی و شناسایی مشتریان بالقوه محصولات فعلی
- پیشنهاد برنامه فروش بهینه جهت محصولات جدید
- پیگیری اجرا برنامه های سازمان فروش در شعب
 

شایستگی های عمومی
سرعت عمل در کار
مدیریت زمان
خلاقیت و نوآوری
توانایی یادگیری مستمر و توسعه فردی
توانایی برنامه ریزی و سازماندهی
تحليل و حل مسأله
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
اکسل خبره