کارشناس فروش
تمام وقت
مهلت تا :شنبه 26 خرداد 1403
عنوان شغل : کارشناس فروش
رشته تحصیلی : صنایع -مدیریت فناوری اطلاعات -کامپیوتر -MBA -صنایع -مدیریت فناوری اطلاعات -کامپیوتر -MBA -
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : سایر
جنسیت : بدون تفاوت
شرط سنی : 25 - 35
سابقه کار : حداقل 2 سال
گروه شغلی : مدیریت فروش و ارتباط با مشتری
استان/استان ها : (021) تهران

وظـایـف

  • اجرای فرایند ارزیابی مشتریان بالقوه (Qualifying Process)
  • اجرای فرایند فروش (Sales Process)
  • اجرای فرایند صدور فاکتور و وصول مطالبات
شایستگی های عمومی
آگاهی از فرهنگ سازمانی
مدیریت استرس
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
CRM پایه
فن بیان و مذاکره خبره
تسلط بر گزارش نویسی و مکاتبات اداری خبره
آشنا با سیستم های ERP پایه
آشنایی با SharePoint پایه
تسلط به ابزارهای عمومی کامپیوتری خبره

فرصت های شغلی مرتبط