کارشناس تحلیلگر نرم افزار
تمام وقت
مهلت تا :جمعه 19 مرداد 1403
عنوان شغل : کارشناس تحلیلگر نرم افزار
رشته تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات -مهندسی کامپیوتر -
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : سایر
جنسیت : بدون تفاوت
شرط سنی : 25 - 35
سابقه کار : حداقل 2 سال
گروه شغلی : سامانه های حاکمیتی
استان/استان ها : (021) تهران
زبان انگلیسی : مکالمه : ضعیف / نوشتار : متوسط / شنیدن : ضعیف / خواندن : متوسط

وظـایـف

  • تحلیل و طراحی ساختار و فرآیند های کسب و کار
  • همکاری در حوزه تحلیل و طراحی سیستمهای نرم افزاری جهت توسعه و نگهداشت
شایستگی های عمومی
خلاقیت و نوآوری
کار تيمي
تفکر سیستمی
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
آشنایی با مفاهیم مدیریت داده های مرتبط پایه
تحلیل و استنتاج از اطلاعات و تفسیر آنها متوسط
ارائه ی روش و راه حل مناسب بابت رفع موانع و چالش های کسب و کار پایه
آشنایی با مفاهیم و متدولوژی های توسعه نرم افزار پایه
آشنایی با مستندسازی توسعه نرم افزار متوسط