کارشناس بازرگانی خارجی
تمام وقت
مهلت تا :پنج شنبه 23 تیر 1401
عنوان شغل : کارشناس بازرگانی خارجی
واحد : بازرگانی خارجی
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی و رشته های مرتبط
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : تجهیزات فروشگاهی
جنسیت : بدون تفاوت
سابقه کار : حداقل 3 سال
گروه شغلی : بازرگانی خارجی
استان/استان ها :

وظـایـف

  • جستجوی فروشنده و مذاکره جهت خریدهای جدید
  • ثبت سفارش کالا به صورت آزاد یا بانکی (گشایش اعتبار اسنادی، برات بدون تعهد بانکی، حواله بانکی یا نیما)
  • ترخیص کالا با تعرفه مناسب
  • اخد مجوزهای مورد نیاز هر کالا
شایستگی های عمومی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
مهارت کار با نرم افزار آفیس
تفکر تحلیلی و حل مسئله
سرسختی و تحمل فشار
تسلط به زبان انگلیسی
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
شناخت اصول و فرایندهای خرید خارجی و واردات عالی
آشنایی با امور بانکی و تخصیص ارز عالی
آشنایی با سیستم سامانه جامع – EPL عالی
تسلط به مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی عالی