کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
تمام وقت
مهلت تا :جمعه 19 مرداد 1403
عنوان شغل : کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر -برنامه نویسی کامپیوتر -
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : سایر
جنسیت : بدون تفاوت
شرط سنی : 24 - 40
سابقه کار : حداقل 4 سال
گروه شغلی : سامانه های حاکمیتی
استان/استان ها : (021) تهران
زبان انگلیسی : مکالمه : متوسط / نوشتار : خوب / شنیدن : متوسط / خواندن : خوب

وظـایـف

  • توسعه نرم افزار
شایستگی های عمومی
يادگيري مستمر
مدیریت زمان
مشتری مداری
کار تيمي
تحليل و حل مسأله
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
آشنایی با HTML & CSS, Typescript متوسط
دانش استفاده از یک Webserver(IIS,APACHE,…) متوسط
مسلط به مفاهیم شی گرایی،Design Patterns،oop & solid خبره
استفاده از طراحی نرم افزار برای توسعه راه حل های نرم افزاری متوسط
مهارت های ساخت و ساز برای برنامه نویسی، تست و اشکال زدایی نرم افزار متوسط
آشنایی با مدیریت پیکربندی برای نظارت و پیگیری تغییرات نرم افزار متوسط
آشنایی با مدیریت مهندسی در طول فرآیند توسعه متوسط
درک اقتصادی از هزینه ها، روند بازار، و برآورد محصول نرم افزار متوسط
دانش و تجربه عملی با زبان های برنامه نویسی ,C#,.Net Core ASP .NET , MVC ، Angular، Blazor خبره
دانش و تجربه عملی استفاده و طراحی از پایگاه داده های SQL Server , MongoDB خبره
آشنایی و درک متدولوژی های مورد استفاده در توسعه نرم افزا متوسط

فرصت های شغلی مرتبط