کارشناس مهندسی نرم افزار
تمام وقت
مهلت تا :سه شنبه 9 مرداد 1403
عنوان شغل : کارشناس مهندسی نرم افزار
رشته تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات -مهندسی کامپیوتر -مهندسی فناوری اطلاعات -مهندسی کامپیوتر -
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : سایر
جنسیت : بدون تفاوت
شرط سنی : 20 - 35
سابقه کار : حداقل 2 سال
گروه شغلی : سامانه های حاکمیتی
استان/استان ها : (021) تهران
زبان انگلیسی : مکالمه : متوسط / نوشتار : خوب / شنیدن : متوسط / خواندن : خوب

وظـایـف

  • توسعه نرم افزار
شایستگی های عمومی
کار تيمي
مشتری مداری
مدیریت زمان
تحليل و حل مسأله
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
دانش استفاده از یک Webserver(IIS,APACHE,…) پایه
آشنایی با HTML & CSS, Typescript متوسط
مسلط به مفاهیم شی گرایی،Design Patterns،oop & solid متوسط
استفاده از طراحی نرم افزار برای توسعه راه حل های نرم افزاری پایه
مهارت های ساخت و ساز برای برنامه نویسی، تست و اشکال زدایی نرم افزار متوسط
آشنایی با مدیریت مهندسی در طول فرآیند توسعه پایه
آشنایی و درک متدولوژی های مورد استفاده در توسعه نرم افزا متوسط
دانش و تجربه عملی با زبان های برنامه نویسی ,C#,.Net Core ASP .NET , MVC ، Angular، Blazor متوسط
دانش و تجربه عملی استفاده و طراحی از پایگاه داده های SQL Server , MongoDB متوسط

فرصت های شغلی مرتبط