کارشناس حسابداری و مالی
تمام وقت
مهلت تا :چهارشنبه 17 اسفند 1401
عنوان شغل : کارشناس حسابداری و مالی
واحد : مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری
رشته تحصیلی : حسابداری
مدرک تحصیلی : کارشناسی
صنعت : دفتر مرکزی
جنسیت : مرد
گروه شغلی : مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری
استان/استان ها : (021) تهران

وظـایـف

  • ورود و کنترل داده ها
  • امور جاری حسابداری
  • تهیه گزارشها
  • رفع مغایرت ها

 

شایستگی های عمومی
سرعت عمل در کار
مهارت کار با نرم افزار آفیس
دقت نظر و جزئی نگری
توانایی یادگیری مستمر و توسعه فردی
شایستگی های تخصصی سطح نیاز
آشنایی با نرم افزارهای آشنایی با نرم افزار مالی و حسابداری خبره