جستجو پیشرفته

فیلتر

تمام استخدامی ها

45 فرصت استخدامی
واحد مدیریت توسعه نرم افزار دفتر مشهد -- کارشناس ارشد توسعه دهنده وب:گلرنگ سیستم
واحد مدیریت توسعه نرم افزار دفتر مشهد -- کارشناس ارشد توسعه دهنده وب

مدیریت توسعه نرم افزار دفتر مشهد

خراسان رضوي

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 1 روز پیش

مکان استقرار : دفتر مشهد 2

افراد مورد نیاز : 1

کارشناس توسعه دهنده وب:گلرنگ سیستم
کارشناس توسعه دهنده وب

مدیریت توسعه نرم افزار دفتر مشهد

خراسان رضوي

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 روز پیش

مکان استقرار : دفتر مشهد 2

افراد مورد نیاز : 1

 کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه:گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 روز پیش

مکان استقرار : ابیان فارمد

افراد مورد نیاز : 1

 کارشناس ارشد زیرساخت Back-End:گلرنگ سیستم
کارشناس ارشد زیرساخت Back-End

زیرساخت

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

واحد بازاریابی تجاری -- کارشناس ارشد توسعه سیستم های بازاریابی تجاری:گلرنگ سیستم
واحد بازاریابی تجاری -- کارشناس ارشد توسعه سیستم های بازاریابی تجاری

مدیریت توسعه محصول

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

کارشناس تست نرم افزار:گلرنگ سیستم
کارشناس تست نرم افزار

مدیریت تجزیه و تحلیل سامانه ها

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 5 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 4

 کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه:گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 ساعت پیش

مکان استقرار : تجارت الکترونیک هستی

افراد مورد نیاز : 1

 کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه:گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 8 ساعت پیش

مکان استقرار : مامور در مجتمع اداري و تجاري کوروش

افراد مورد نیاز : 1

 کارشناس توسعه منابع انسانی:گلرنگ سیستم
کارشناس توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

 کارشناس مالی:گلرنگ سیستم
کارشناس مالی

مدیریت مالی

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 1 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

واحد مهندسی امنیت سایبری -- کارشناس ارشد مهندسی امنیت سایبری:گلرنگ سیستم
واحد مهندسی امنیت سایبری -- کارشناس ارشد مهندسی امنیت سایبری

مدیریت ریسک و امنیت اطلاعات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

واحد مدیریت توسعه محصول -- کارشناس  توسعه دهنده وب-تولید و مهندسی:گلرنگ سیستم
واحد مدیریت توسعه محصول -- کارشناس توسعه دهنده وب-تولید و مهندسی

مدیریت توسعه محصول

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 2

بیشترین استخدامی ها