جستجو پیشرفته

فیلتر

تمام استخدامی ها

75 فرصت استخدامی
پاکان‌پلاستکار
سرپرست قالب‌سازی

تولید

-

پاکان‌پلاستکار

زمان انتشار : 3 هفته پیش

مکان استقرار : تهران

افراد مورد نیاز : 1

گلرنگ سیستم
کارشناس توسعه ERP

توسعه ERP

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 1 ماه پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
واحد مدیریت توسعه نرم افزار دفتر مشهد -- کارشناس توسعه UI/UX

مدیریت توسعه نرم افزار دفتر مشهد

خراسان رضوي

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 روز پیش

مکان استقرار : دفتر مشهد 2

گلرنگ سیستم
کارشناس اتوماسیون صنعتی و کنترل

معاونت توسعه فناوری های دیجیتال

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 ماه پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
واحد مهندسی و تحلیل داده -- کارشناس توسعه عملیات یادگیری ماشین

معاونت توسعه فناوری های دیجیتال

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 4 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
واحد ICT دام و طیور کوروش -- کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 6 روز پیش

مکان استقرار : دام و طیور کوروش

گلرنگ سیستم
واحد معاونت سرمایه های انسانی -- مسئول دفتر

معاونت سرمایه های انسانی

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 6 روز پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 4 هفته پیش

مکان استقرار : مامور در شرکت ماريناسان

گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 6 روز پیش

مکان استقرار : فن آوری فامیلی مدرن

گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 1 ماه پیش

مکان استقرار : مامور در شرکت ستاره طلايي سينا

گلرنگ سیستم
واحد مدیریت ERP -- کارشناس Power Platform

مدیریت ERP

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
سرپرست تحلیل ERP

IT فامیلی مدرن

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 هفته پیش

مکان استقرار : فن آوری فامیلی مدرن

بیشترین استخدامی ها