فرصتهای شغلی مرتبط
بیشترین استخدامی ها
جستجوی پیشرفته
تمام استخدامی ها
86 فرصت استخدامی

واحد توسعه شیرپوینت -- کارشناس ادمین شیرپوینت

(پرتال و شیرپوینت)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس ارشد امنیت شبکه

(امنیت)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس ارشد کنترل پروژه

(فناوری اطلاعات و ارتباطات)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس توسعه ERP

(ERP)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس توسعه دهنده اندروید

(تکنولوژی نوین)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس تست نرم افزار

(تکنولوژی نوین)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس کنترل کیفیت نرم افزار

(کنترل کیفیت)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

واحد بازاریابی تجاری -- کارشناس توسعه دهنده وب

(تکنولوژی نوین)

گلرنگ سیستم
(021) تهران