فرصتهای شغلی مرتبط
بیشترین استخدامی ها
جستجوی پیشرفته
تمام استخدامی ها
86 فرصت استخدامی

واحد ذخیره سازی و مجازی سازی -- کارشناس مجازی‌سازی

(فناوری اطلاعات و ارتباطات)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

واحد IT گندم -- کارشناس هوش تجاری

(IT گندم)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس راهبری و پشتیبانی سیستم ها- منابع انسانی

(راهبری و پشتیبانی سیستم‌ها)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس راهبری و پشتیبانی سیستم ها - لجستیک

(راهبری و پشتیبانی سیستم‌ها)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس پشتیبانی نرم افزار

(راهبری و پشتیبانی سیستم‌ها)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس راهبری و پشتیبانی سیستم ها - فروش

(راهبری و پشتیبانی سیستم‌ها)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس راهبری وپشتیبانی سیستم ها-تولید

(راهبری و پشتیبانی سیستم‌ها)

گلرنگ سیستم
(021) تهران