فرصتهای شغلی مرتبط
بیشترین استخدامی ها
جستجوی پیشرفته
تمام استخدامی ها
85 فرصت استخدامی

کارشناس توسعه دهنده اندروید

(تکنولوژی نوین)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس تست نرم افزار

(تکنولوژی نوین)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

واحد بازاریابی تجاری -- کارشناس توسعه دهنده وب

(تکنولوژی نوین)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

واحد ذخیره سازی و مجازی سازی -- کارشناس مجازی‌سازی

(فناوری اطلاعات و ارتباطات)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

واحد IT گندم -- کارشناس هوش تجاری

(IT گندم)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

واحد مهندسی امنیت نرم افزار -- کارشناس مهندسی امنیت نرم افزار

(مدیریت ریسک و امنیت اطلاعات)

گلرنگ سیستم
(021) تهران

کارشناس راهبری و پشتیبانی سیستم ها- منابع انسانی

(راهبری و پشتیبانی سیستم‌ها)

گلرنگ سیستم
(021) تهران