دهمین BPM DAY با حضور گلرنگ سیستم

شنبه 22 مهر 1396 . 6381 مشاهده

در سطح جهان BPM DAY ها به منظور به اشتراک‌گذاری تجارب این حوزه و توسط نمایندگان ABPMP برگزار می‌شود. در هر یک از این رویدادها نماینده‌ای از صنعت و یک نماینده از فضای دانشگاهی به ایراد سخنرانی در خصوص یک موضوع مشخص در مدیریت فرآیندهای کسب و کار می‌پردازند. در بخش دانشگاهی حوزه‌های نو در BPM معرفی و گزارش‌های جهانی ارائه می‌شود. در بخش تجربی نیز در رابطه با متدولوژی انجام آن در سازمان مورد نظر، چالش‌ها و موانع پیش رو و راه‌های گذر از آن‌ها، برخی از خروجی‌های بدست آمده و پیشنهاداتی که در اجرای بهتر BPM دارند بحث می‌شود. از خرداد ماه سال ۹۶ تا به حال ۹ جلسه از این نشست‌ها BPM DAY در ایران برگزار گردیده است.

23  مرداد ماه ۹۷ دهمین جلسه از نشست‌های ABPMP به همت نمایندگی ایران انجمن ABPMP در دانشگاه امیرکبیر با حضور نماینده گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد.

در بخش اول این جلسه جناب آقای دکتر اصفهانی پور، رئیس دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از دوره آموزشی MBA تخصصی حوزه BPM  رونمایی کرد که به صورت مشترک میان دانشگاه امیرکبیر و نمایندگی ABPMP در ایران برگزار می گردد.

در بخش دوم جلسه نیز جناب آقای مهندس خسروی به نمایندگی از هلدینگ گلرنگ، به بیان تجارب گلرنگ در حوزه BPM پرداخت. وی با اشاره به اینکه در هلدینگ گلرنگ اقدامات و پروژه هایی با موضوع BPM انجام شده است، متدولوژی انجام پروژه‌ها و پشتوانه‌های ساختاری گلرنگ در زمینه BPM  را بیان کرد. نوع و نحوه ارتباطات هلدینگ گلرنگ با شرکت‌های زیرمجموعه خود نیز از مباحثی بود که در این جلسه بیان شد.

جهت ارسال نظر وارد سایت شوید