اسکار بگیرید- بخش سوم

کارگاه آموزشی اسکار بگیرید در نمایشگاه کار امسال توسط آقای طاهری، سرپرست منابع انسانی گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد.

در این کارگاه، اصول کاربردی جهت موفقیت در یک مصاحبه کاری به کارجویان ارائه داده شد تا ایشان با رعایت این نکات کلیدی که مورد توجه مصاحبه کنندگان شرکتهای برتر نیز می باشند، از فرصتهای پیش رو، بهره مند شوند.

 

دوشنبه 21 اسفند 1396 . 2532 مشاهده