معرفی کتاب

هوش عاطفی
نویسنده کتاب :  دنیل گلمن انتشارات : جیحون تاریخ انتشار : 1396/11/10 ادامه مطلب
هنر شفاف اندیشیدن
نویسنده کتاب : رولف دوبلی انتشارات : نشر چشمه تاریخ انتشار : 1396/06/23 ادامه مطلب
مدیریت بازاریابی
نویسنده کتاب : فیلیپ کاتلر و کوین کلر انتشارات : آموخته تاریخ انتشار : 1396/06/23 ادامه مطلب
۵۳ اصل در مدیریت انسانها
نویسنده کتاب : استیفن رابینز انتشارات : نص تاریخ انتشار : 1396/06/23 ادامه مطلب