معرفی کتاب

صفر تا یک
نویسنده کتاب : پیتر تیل انتشارات : نشر هورمزد تاریخ انتشار : 1393/09/25 ادامه مطلب
مدیریت رفتار سازمانی
نویسنده کتاب : استیفن رابینز و جاج انتشارات : دفتر پژوهشهای فرهنگی تاریخ انتشار : 1396/06/23 ادامه مطلب