جستجو پیشرفته

فیلتر

تمام استخدامی ها

66 فرصت استخدامی
پاکان‌پلاستکار
کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل موجودی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

(021) تهران

پاکان‌پلاستکار

زمان انتشار : 2 هفته پیش

مکان استقرار : تهران - احمدآباد مستوفی

افراد مورد نیاز : 1

تحقیقاتی آرین گستر
مهماندار

مدیریت سرمایه های انسانی

(021) تهران

تحقیقاتی آرین گستر

زمان انتشار : 5 روز پیش

مکان استقرار : خیابان مطهری

افراد مورد نیاز : 1

گلرنگ سیستم
کارشناس توسعه Back-End شیرپوینت

توسعه شیرپوینت

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 6 روز پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس فنی ERP

توسعه ERP

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 1 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس تجربه کارکنان

معاونت سرمایه های انسانی

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 روز پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

تحقیقاتی آرین گستر
کارشناس بازرگانی داخلی

بازرگانی داخلی، خرید و تدارکات

(021) تهران

تحقیقاتی آرین گستر

زمان انتشار : 5 روز پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

ساب هلدینگ مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
کارشناس بازرگانی خارجی

بازرگانی خارجی

(021) تهران

ساب هلدینگ مهد سرمایه گذاری خاورمیانه

زمان انتشار : 2 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

خراسان رضوي

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 هفته پیش

مکان استقرار : نوین زعفران

پدیده شیمی غرب
کارشناس مهندسی فروش

فروش داخلي

(021) تهران

پدیده شیمی غرب

زمان انتشار : 3 هفته پیش

مکان استقرار : دفتــر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس ارشد زیرساخت Front-End

نرم افزار زیرساخت

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

تحقیقاتی آرین گستر
کارشناس کنترل کیفیت

آزمایشگاه و کنترل کیفیت

قزوين

تحقیقاتی آرین گستر

زمان انتشار : 2 هفته پیش

مکان استقرار : کارخانه

افراد مورد نیاز : 1

بیشترین استخدامی ها