جستجو پیشرفته

فیلتر

تمام استخدامی ها

45 فرصت استخدامی
کارشناس حسابرسی داخلی:گروه صنعتی گلرنگ
کارشناس حسابرسی داخلی

مالی، حسابداری، حسابرسی و خزانه داری

(021) تهران

گروه صنعتی گلرنگ

زمان انتشار : 1 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 2

سرپرست مالی:کیلوس
سرپرست مالی

تولید

(021) تهران

کیلوس

زمان انتشار : 28 دقیقه پیش

مکان استقرار : -

افراد مورد نیاز : 1

 کارشناس راهبری و پشتیبانی سیستم های منابع انسانی:گلرنگ سیستم
کارشناس راهبری و پشتیبانی سیستم های منابع انسانی

مدیریت راهبری و پشتیبانی سیستم‌ها

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 1 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

واحد مدیریت ERP -- کارشناس Power Platform:گلرنگ سیستم
واحد مدیریت ERP -- کارشناس Power Platform

مدیریت ERP

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

واحد IT فامیلی مدرن -- رئیس استقرار و پشتیبانی:گلرنگ سیستم
واحد IT فامیلی مدرن -- رئیس استقرار و پشتیبانی

IT فامیلی مدرن

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 ساعت پیش

مکان استقرار : فن آوری فامیلی مدرن

 سرپرست تحلیل ERP:گلرنگ سیستم
سرپرست تحلیل ERP

IT فامیلی مدرن

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 51 دقیقه پیش

مکان استقرار : فن آوری فامیلی مدرن

 کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه:گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 ساعت پیش

مکان استقرار : سرمایه گذاری دارویی گلرنگ

افراد مورد نیاز : 1

 کارشناس پشتیبانی ERP - زنجیره تامین و تولید:گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی ERP - زنجیره تامین و تولید

پشتیبانی ERP

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 1 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 6

واحد دفتر مدیریت پروژه -- کارشناس مدیریت پروژه:گلرنگ سیستم
واحد دفتر مدیریت پروژه -- کارشناس مدیریت پروژه

تحول سازمانی

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 51 دقیقه پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

 کارشناس توسعه UI/UX شیرپوینت:گلرنگ سیستم
کارشناس توسعه UI/UX شیرپوینت

توسعه شیرپوینت

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 38 دقیقه پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

 کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه:گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 ساعت پیش

مکان استقرار : مامور در شرکت پدیده شیمی قرن

افراد مورد نیاز : 1

واحد پشتیبانی شیرپوینت -- کارشناس توسعه و پشتیبانی EPM:گلرنگ سیستم
واحد پشتیبانی شیرپوینت -- کارشناس توسعه و پشتیبانی EPM

پشتیبانی شیرپوینت

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

افراد مورد نیاز : 1

بیشترین استخدامی ها