بیشترین استخدامی ها
جستجوی پیشرفته
تمام استخدامی ها
74 فرصت استخدامی

رئیس جبران خدمات
سامان پویش تامین (اسپات)
(021) تهران

مسئول دفتر
سامان پویش تامین (اسپات)
(021) تهران

کارشناس بازاریابی
صنایع غذایی کیلوس
(021) تهران

کارشناس دیجیتال مارکتینگ
صنایع غذایی کیلوس
(021) تهران

کارشناس حسابداری ومالی
صنایع غذایی کیلوس
(021) تهران

کارشناس سیستم‌ها و روشها
صنایع غذایی کیلوس
(021) تهران

کارشناس منابع انسانی (جذب و استخدام)
سامان پویش تامین (اسپات)
(021) تهران

کارشناس مهندسی صنایع و برنامه‌ریزی تولید
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
(021) تهران

کارشناس آرشیو فنی مستندات
سامان پویش تامین (اسپات)
(021) تهران

کارشناس بودجه
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
(021) تهران