بیشترین استخدامی ها
جستجوی پیشرفته
تمام استخدامی ها
112 فرصت استخدامی

کارشناس مهندسی صنایع و برنامه‌ریزی تولید
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
(021) تهران

کارشناس آرشیو فنی مستندات
سامان پویش تامین (اسپات)
(021) تهران

مسئول دفتر
گلبرگ غذایی کوروش
(021) تهران

کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه
زنجان

کارشناس تأمین (خرید آهن آلات)
سامان پویش تامین (اسپات)
(021) تهران

راننده و موزع
گروه صنایع غذایی پاکبان
البرز

کارشناس منابع انسانی
گروه صنایع غذایی پاکبان
البرز

انباردار
آرین سلامت سینا
البرز

کارشناس تحقیق و توسعه
صنعت خشکبار و حبوبات کورش
(021) تهران

کارشناس تامین
صنعت خشکبار و حبوبات کورش
(021) تهران

سرپرست و کارشناس فروش زنجیره ای
گروه صنایع غذایی پاکبان
(021) تهران